Välkommen

Välkommen till en supportsida för personal, elever och vårdnadshavare i Bollnäs kommun.
Utifrån din roll kan du hitta information och guider om våra digitala system via menyerna ovan. Det finns också länkar till externa tjänster som Skolplatsen, Unikum m.fl.

Nyhet Skola24

Från och med höstterminen 2021 kommer grundskolan, grundsärskolan och fritidshemmen att använda skola24 för frånvarorapportering, ledighetsansökan, vistelseschema och in-och utcheckning.
Läs mer via länkarna nedan

Skola24 VårdnadshavareSkola24 FritidshemSkola24 personal skolaSkola24 personal fritidshem

Senaste inläggen