5/6

Hej

Idag har vi varit och hälsat på i nya klassrummet och träffat fröken Kristina som blir deras huvudlärare i höst. Barnen har fått sina platser i klassrummet.

Trevlig nationaldag önskar Jessika & Evis

21/5

Hej

Om någon behöver skolskjuts på skolavslutningen så meddela oss senast på fredag 24/5, även om ni behöver fritids på skolavslutningsdagen. Fritids är öppet som vanligt 6-18. // Jessika & Evis

9/5

Hej

Här kommer lite information om tiden fram till skolavslutningen.

Tisdag 14:e maj går vi på utflykt till Bullerberget tillsammans med kometens 5-åringar. Vi går från skolan 8:30 och är tillbaka till 13:30. Vi får med pannkaka till lunch men barnen får gärna ta med eget fika och dryck i en ryggsäck. Tänk på att ha bra skor att gå i.

Tisdag 21:a maj har vi en matteutedag tillsammans med ettorna, vi äter lunch ute vid vindskyddet.

Onsdag 22:a maj har vi en överskolningsträff med kometen vid hembygdsgården.

Onsdag 29:e maj skolresa till Järvzoo (mer info. kommer)

Fredag 31:a maj och 7:e juni är det lov från skolan, fritids har öppet som vanligt.

Tisdag 4:e maj har hela skolan en dag på Rengsjö IP då vi har brännbollsturneringar.

Tisdag 11:e juni kl 8:30 firas skolavslutningen i kyrkan. Vi samlas med barnen 8:15 på skolgården. Parkera gärna vid hembygdsgården redan på morgonen då det är trångt på skolans parkering.  Efter avslutningen i kyrkan blir det fika för alla på hembygdsgården, barnen tågar med oss dit. På hembygdsgården blir barnen bjudna på fika, för vuxna kostar det en slant. Innan ni går hem med era barn från hembygdsgården vill vi gärna att barnen kommer och säger hejdå, så vi får önska glad sommar.

Med vänlig hälsning Jessika & Evis

7/5

Här kommer protokollet från föräldrarådsmötet i februari (en aning sent;)

Föräldrarådsmöte 2019-02-27

· Ny organisation – Helene har efter årsskiftet klivit av som förskolechef i Rengsjö och har istället börjat som rektor för Vallsta skola. Tiden mellan skolorna fördelas ungefär lika under resten av terminen.

· Helene berättar om ledigheter – Det finns en föreställning hos många föräldrar av att elever har en rättighet att vara ledig från skolan 10 dagar/läsår. Det är inte korrekt, elever har inte rätt till någon ledighet alls utan lagen är väldigt tydlig i frågan kring elevers skolplikt. Studier visar också att varje dag i skolan är viktig för ett barns utveckling, det är skolnärvaro som ger resultat. Då elever också blir sjuka under året behöver skolan motverka onödig frånvaro för eleverna och därför är Helene väldigt restriktiv med ledigheter. Ledigheter av synnerliga skäl kan beviljas av rektor och dit räknas inte fjällresor, utlandsresor, shoppingresor, jakt osv. Helene har beslutat att ansvara för samtliga ledighetsansökningar, korta som långa och endast ledigheter som inte kan förläggas under något annat tillfälle under året kan eventuellt beviljas. Det kan t.ex. vara en bandycup där en elev behöver en ledig fredag. Ett sådant evenemang kan vh inte styra över och ledighet kan då eventuellt beviljas av Helene. Det som händer om vh efter avslag ändå tar ledigt för resa är att eleven får ogiltig frånvaro den tiden.

· Frukt till eleverna – Skolan bjuder eleverna på 3-6 på en frukt varje eftermiddag då eleverna går lång dag. Lärarna upplever att det gör stor skillnad för elevernas ork under eftermiddagarna och det är också väldigt uppskattat av eleverna så målet är att fortsätta med det.

· Friluftsdagar – Helene berättar om bakgrunden till att det i år inte blev någon dag på Bolleberget. Lagen är tydlig med att skolan ska vara avgiftsfri för elever och vårdnadshavare och att alla kostnader kring t.ex. skolresor och friluftsdagar alltid är frivilliga för vh att betala, vilket sällan framgår. Det innebär att skolan är skyldiga att stå för de kostnader kring den dagen för alla som t.ex. vill åka slalom men inte har utrustning och årskort och där föräldrar väljer att inte betala den frivilliga avgiften, vilket kan bli en stor kostnad för skolan. Till det tillkommer buss som förra året kostade ca. 8000 kr. Någon förälder menade att en dag på Bolleberget kan var enda chansen för ett barn att få testa slalom och Helene hänvisade då till evenemanget ”Alla på snö” som genomförs i åk 4 där alla testar slalom och längdskidor. Inför årets friluftsdag förde Helene diskussionen med lärarna kring den här frågan och berättade att skolan skulle kunna ta alla kostnader, men att det då skulle tas från andra avsatta pengar som t.ex. läromedel eller vikariepengar, vilket inte upplevdes som en bra lösning. Beslutet blev att i år hitta på något annat, även om lärarna tydligt poängterade för Helene att eleverna skulle bli besvikna. Föräldrarådet väckte frågan om att söka pengar ur Sedwallsfonden inför nästa år, vilket Helene inte har något emot.

· Bloggarna – Informationen till föräldrar som har barn i åk 4-6 upplevs komma alldeles för sent (ändrade tider, utflykter, fika osv.) och den upplevs också som väldigt kortfattad. Ett önskemål är att bloggarna delas upp och att varje klass har en blogg. Föräldrar eftersöker lite tätare information och gärna lite information kring annat än prov och viktiga datum. T.ex. Vad arbetar de med? Hur är det i klassen? Är det något vi i skolan vill att man pratar extra om hemma? Äldre barn berättar inte så mycket kring skolan hemma och föräldrar vill veta hur vi har det. Föräldrar som har barn i åk F-3 upplever att bloggarna fungerar mycket bra.

· Unikum – Även lärarna i skolan är nu inne i Unikum, precis som i förskolan. Föräldrar kommer släppas på till hösten och där kommer föräldrarna kunna följa sitt barns lärande. Mer info kommer längre fram.

· Resurser på skolan – Det finns oro från elever när Mattias slutar. Han upplevs som väldigt viktig för eleverna och de pratar om honom hemma. Helene berättar att hon redan nu undersöker möjligheterna att behålla honom på skolan.

· Språkbruket på skolan – Frågan kring hur språkbruket är på skolan väcks då föräldrar hört från sina barn att det förekommer många fula ord. Helene lovar att ta tag i frågan direkt efter lovet då även lärare signalerat att språket förändrats bland eleverna.

· Hjärtstartare kommer sättas upp på skolan – Helene trodde att den redan satt uppe, men efter mötet kikade alla runt och kunde inte hitta den. Helene kontaktar Olle.

30/4

Hej

På onsdag 8/5 slutar alla elever kl 13:00 eftersom lärarna är på utbildning, bussarna går hem då men fritids är öppet som vanligt.

Tisdag 14:e maj går vi på utflykt till Bullerberget tillsammans med kometens 5-åringar. Vi går från skolan 8:30 och är tillbaka till 13:30. Vi får med pannkaka till lunch men barnen får gärna ta med eget fika och dryck i en ryggsäck. Tänk på att ha bra skor att gå i.

Skolavslutningen är tisdag 11:e juni kl 8:30 i kyrkan (mer information kommer närmare).

Med vänlig hälsning Jessika, Evis,

3/4

Hej

Nästa vecka på idrotten för gröna gruppen är vi ute, gympasalen är upptagen så då behövs inget ombyte. Det blir gröna gruppens sista idrott denna termin.

Vecka 16 blir sista idrotten för blå gruppen, på onsdagar framöver har vi överskolning med kometen och mot ettan.

På skärtorsdagen den 18/4 slutar alla elever kl 12:00, bussarna går hem då. Fritids är öppet som vanligt. De barn som vill får gärna klä ut sig på skärtorsdagen. Vecka 17 är det påsklov.

Onsdagen 29/5 åker hela skolan på skolresa till Järvzoo, mer information om den dagen kommer närmare.

Hälsningar Jessika & Evis

26/3

Hej

Här kommer information från rektorn.

Hej på er!

Vi upplever tyvärr på skolan att det förekommer kränkningar och ovårdat språk mellan eleverna i alla åldrar och att det har blivit vardagsspråk att lägga till svordomar eller kalla varandra för diverse fula saker. Det är en känsla som också delas av eleverna. Under torsdagen började Helene och Therese att prata med alla klasser om det här och Therese har även berättat hur en kränkningsanmälan går till och om att vi på skolan är skyldiga att göra såna när det krävs.

Vi skulle också behöva er hjälp hemifrån i det här arbetet om vi ska komma tillrätta med problemet. Vår önskan är att ni agerar på samma sätt hemma som vi gör i skolan, nämligen att reagera direkt när ert barn svär eller säger otrevliga saker. Vi ser att det har gett effekt tidigare när elever i skolan ställs till svars för sitt ovårdade språk och att de får förklara sig när de är otrevliga mot varandra.

Vår förhoppning är att vi ska kunna vända den här trenden ganska fort och vi tror att vi kan göra det ännu snabbare om vi samarbetar med er kring det här.

Tack på förhand/Helene med personal

14/3

Hej

På tisdag den 19:e är vi inbjuden till kyrkan för att se en vardagsgudstjänst som handlar om att hjälpa andra. Vi har pratat om hur man kan hjälpa andra, skrivit barnens tankar och de har ritat en bild om att hjälpa till.

Hälsningar Jessika & Evis

28/2

Hej

Lov till veckan, vi hoppas på bra väder med mycket sol.

Tisdag 12:e mars har vi en utedag tillsammans med Kometen. Vi går till Östersjön och pimplar och grillar hamburgare till lunch och fikar (vi bjuder på fika). De barn som vill pimpla kan ta med ett eget pimpelspö. Om någon vuxen vill följa med och borra några hål och fiska med oss så är ni hjärtligt välkommen. Om isen är dålig går vi istället till vindskyddet.

Hälsningar Jessika & Evis

22/2

Rektor Helen bjuder in alla till RFR-möte onsdag 27/2 kl 18.30 på skolan. Hjärtligt välkomna