Om Niklas

IKT-pedagog, Mediecentrum Bollnäs kommun

Partiernas historia – 8 utbildningsklipp x 60 sekunder

I höst är det val, men vad är det som format Sveriges största åtta partier? I åtta utbildningsklipp, på cirka 60 sekunder vardera, får du veta mer om hur och varför varje parti bildades. Att användas som introduktion och diskussionsunderlag inför valet 2018! Du hittar dem här! Sök på utbildningsklipp riksdag för att hitta filmerna […]

Fatta ordet

Fatta ordet! förklarar begrepp på ett smart och enkelt sätt. Du får en introduktion till ordens innebörd och ser hur de används i olika sammanhang. Inled t.ex. ett nytt ämnesområde med ett ”Fatta ordet!”-klipp. Eller tipsa eleverna om utbildningsklippen, som plugghjälp eller förberedelse inför prov. Sök på ”fatta ordet” på Mediawebben för att enklast hitta […]

Sluka svenska

Sluka svenska Serien ”Sluka svenska!” riktar sig till elever som läser svenska som andraspråk på låg- och mellanstadiet. Innehållet fokuserar på hörförståelse och berättande, och består av noggrant utvalda böcker för målgruppen. Att ta del av berättelser som man kan relatera till och identifiera sig med stärker elevernas kunskap i språket och öppnar vägen för […]