”Föräldramötesinformation”

Publicerad av

Hej alla!

Vi hoppas att Ni alla har haft en bra skolstart på Granbergsskolan trots att vi har många restriktioner att ta hänsyn till precis som under vårterminen.

Eftersom vi inte kan ha några vanliga föräldramöten så kommer här viktig information som vi tillsammans måste ta ansvar för så skolan kan bedriva en så väl fungerande verksamhet som möjligt. Av samma anledning så har vi heller inte vanliga utvecklingssamtal utan försöker lösa dessa på bästa sätt utan att frångå de restriktioner vi har att förhålla oss till. Har Ni som vårdnadshavare frågor och funderingar är ni välkomna att höra av er till skolans personal och ledning.

 • Inför detta läsår har linjer ritats upp på skolans bussparkering och det är VÄLDIGT VIKTIGT att vi ALLA respekterar gällande trafikregler och parkerar där det är TILLÅTET. Skolskjutsarna måste ta sig fram på morgon och eftermiddag.
 • På grund av den rådande situationen så kommer skolans dörrar att öppnas kl.07.55 framöver och skolans tillsynsansvar gäller 10 min före skolstart och 10 min efter skoldagens slut. För de elever som har fritidshemsplats eller som har beviljad skolskjuts gäller skolans tillsynsansvar i den utsträckning som krävs.
 • För de elever som har fritidshemsplats gäller de restriktioner och regler som fritidshemmet har förmedlat. Frågor och funderingar hänvisas till fritidshemspersonalen.
 • Det är viktigt att Ni vårdnadshavare SJUKANMÄLER Era barn i SKOLPLATSEN VARJE DAG om Ni inte redan har anmält längre frånvaro redan vid första frånvarodagen. Det går att sjukanmäla max tre dagar i taget.
 • Vid längre frånvaro för skolans elever är det viktigt att Ni vårdnadshavare hör av Er så personalen kan göra i ordning hemarbete. Hemarbetet läggs i plastpåsar med elevens namn på och läggs på ett bord nere vid fritidshemmet så Ni vårdnadshavare kan hämta där.
 • För elever i åk3 och åk6 så kommer det perioder med nationella prov under läsåret och då beviljas INGEN LEDIGHET. Berörd personal kommer att informera om när dessa perioder infaller för bästa framförhållning.
 • Skolans verksamhet kommer så länge det är möjligt att vara mer utomhus än vanligt då det påverkar vår hälsa på ett positivt sätt och särskilt nu när vi ska hålla distans och vara extra rädda om oss själva och varandra. Därför är det extra bra om alla elever har lite extra kläder, vantar, mössa mm för att göra skoldagen så bra som möjligt.
 • Vi vill påminna Vårdnadshavare som inte ännu har lämnat in intyg angående kostallergier att snarast göra det till administratör Helén så vi kan göra ett så gott arbete som möjligt.
 • Det är viktigt att vi alla håller oss informerade om folkhälsomyndighetens restriktioner och att vi följer dessa så länge som krävs. Vi kontaktar sjukvården om vi funderar över om vi är sjuka och vad vi behöver göra för att hålla social distans och minska smittspridning. Vi går in på kommunens hemsida som uppdateras med jämna mellanrum där vi tar del av vad som händer lokalt.
 • Det är också viktigt att vi alla håller oss informerade kring vad som händer i skolan och följer skolans olika informationskanaler:
 • Klassbloggar som ger information om vad som händer i klasserna,
 • Instagram som förmedlar bilder av verksamheten,
 • Unikum där kunskap och utveckling kommuniceras,

Har Ni funderingar och frågor så hör av Er till respektive klasslärare.

 • Vi hoppas att höstterminen blir en tid fylld av skolans värdeord som eleverna har arbetat fram tillsammans med skolans personal:

 Kunskap, Respekt, Ansvar och Mod!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *