Information om Covid-19 (coronaviruset)

Publicerad av

20-04-17 

Just nu får vi många frågor från vårdnadshavare som undrar hur Bollnäs kommuns förskolor och skolor förhåller sig till coronaviruset covid-19. Vi följer händelseutvecklingen och har en beredskap för att förstärka insatserna om det skulle bedömas nödvändigt. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Våra förskolor och skolor håller i nuläget öppet som vanligt. Barn och elever som inte uppvisar symtom som luftvägssymtom, feber och hosta ska gå till förskolan och skolan. Däremot uppmanar vi dig som vårdnadshavare att vara uppmärksam på ovanstående symtom, och vid uppvisande av sådana sjukanmäla ditt barn och kontakta 1177 Vårdguiden. Skulle det visa sig att någon på förskolan eller skolan, det gäller både barn och medarbetare, är smittad vidtar vi åtgärder enligt direktiv från Region Gävleborgs smittskyddsläkare. 

Med hänsyn till sekretess och den enskildes integritet delger vi aldrig information om vem som har varit utomlands, var de har varit, vem som har konstaterats vara smittad, sjukdomstillstånd eller andra personliga förhållanden. 

Aktualisera Kap. 8 i Pandemiplanen, nedan en kort sammanfattning. 

Frånvaro i grundskolan 
För elever som går i grundskolan gäller skolplikt. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om eleven har blivit sjuk eller via smittspårning bedömts vara i riskzonen för smitta och fått instruktion om hemkarantän. Vårdnadshavare ska i så fall sjukanmäla sitt barn. Om eleven stannar hemma utan att vara sjukanmäld registreras det som ogiltig frånvaro. 

Ryktesspridning om coronaviruset 
Vi vill uppmana till att inte lyssna på eller sprida rykten om att till exempel någon på skolan är smittad då detta kan leda till obefogad oro och att felaktig information sprids. Vi på skolan pratar med eleverna om vikten av att inte sprida rykten, vare sig när det gäller coronaviruset eller i något annat sammanhang, och det är bra om ni kan lyfta detta även på hemmaplan. 

Så jobbar Bollnäs kommun 
Bollnäs kommun samarbetar aktivt med aktörerna i Region Gävleborg och följer rekommendationerna från ansvariga myndigheter. 
De kommunala skolorna har en beredskap för att hantera olika typer av händelser, incidenter och kriser. Sedans några veckor tillbaka har vi planerat för hur vi på bästa sätt organiserar oss och samverkar om det skulle uppstå en situation där vi får ett misstänkt fall av smitta på en skola. Vi har även aktualiserat våra städrutiner och säkerställer att de följs. 
Vi möter elevernas funderingar och frågor kring coronaviruset, och pratar även om att det alltid är viktigt att tvätta händerna och nysa och hosta i armvecket. 

Mer information 
Är du orolig för att du, ditt barn eller någon annan anhörig kan vara smittad, kontakta 1177 Vårdguiden. 
För allmän information om coronaviruset covid-19, ring det nationella informationsnumret 11313 eller gå in på folkhalsomyndigheten.se
På krisinformation.se finns ansvariga myndigheters information om coronaviruset covid-19 samlad. Här kan du också få råd om hur du pratar med ditt barn om viruset. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *