Utvalda

Logga in i Unikum

För att dokumentera elevernas utveckling i de olika ämnena använder vi nu systemet Unikum. Där kan du som vårdnadshavare logga in och se hur det går för ditt barn i skolan. Informationen i Unikum uppdateras av oss fortlöpande under terminens gång så kom ihåg att logga in med jämna mellanrum.

Här finns information om hur du loggar in – här finns även en kort film som är en guidad tur för vårdnadshavare i Unikum.

https://bollnas.se/index.php/unikum-grundskola

Hej vårdnadshavare

Barn och utbildningsförvaltningen har tidigare gjort en förfrågan via Unikum till er. De vill kolla med er om ni har internetuppkoppling tillgänglig hemma, detta för att vi ska veta hur vi kan planera undervisning inför en eventuell stängning av våra grundskolor.

Många har redan svarat på den enkät som fanns på Unikum. För er som ännu inte gjort det finns här en länk till enkäten, som vi är tacksam om ni vill svara på så fort som möjligt.

https://a.entergate.se/bollnas/1

Logga in på Teams hemma

Mycket av de arbeten vi gör ligger i Teams. Om man vill titta på arbeten hemma kan man logga in från vilken dator som hest.

Du börjar med att gå till startsidan för Office:

http://www.portal.office.com

Här skriver du in din skolmail: förnamn.efternamn@utb.bollnas.se
Här använder du samma lösenord som när du loggar in på din skoldator.
Här kommer du in i Office och kan öppna Teams med alla dina olika ämnesteam och arbeten.