Muntliga prov V.47 & V.48

Som ni redan vet så är 9.1 & 9.2 på praktik vecka 47 och 9.3 & 9.4 gör då de muntliga Nationella proven. Vecka 48 så är det då tvärtom. Måndagarna och tisdagarna är ”vikta” för Matematik och Svenska, då schemat är ”anpassat” efter dessa ämnen. Under de resterade dagarna har eleverna prov i engelska. Då gäller ordinarie schema och de ”går ifrån” och gör Nationellt prov.

Grupper och tider:

Vecka 47: Matte 9.3 9.4  Svenska: 9.3 & 9.4  Engelska Anders, Åsa & Marilyn

Vecka 48: Matte 9.1 & 9.2  Svenska: 9.1 & 9.2  Engelska Anders,   Åsa & Marilyn

Tema ”Klimathotet”

Den globala uppvärmningen hotar klimatet på vår jord. I detta temaarbete ska ni lära er mer om växthuseffekten och dess orsaker och konsekvenser. Dessutom ska ni presentera hållbara lösningar för en hållbar utveckling för vår jord. Detta är ett ämnesövergripande arbete inom ämnena NO, SO och svenska/svenska som andraspråk. Arbetet ska redovisas under v 43.

Bildresultat för global warming

NO/SO – muntlig redovisning med bildspel

Svenska/svenska som andraspråk – skriftlig redovisning i form av en förklarande/redogörande text.

Det är mycket viktigt att ni blir klara med arbetet och redovisar på anvisad dag under v 43, eftersom vi drar igång andra arbetsområden efter höstlovet v 45.

För mer information, länktips och bedömningsmatris, klicka på länken:  https://sv.padlet.com/mikael_sundstrom/no_so_tema

Bildresultat för global warming

Micke, Micke, Lotta, Madde, Uno, Maria, Anders

 

 

Svenska v.43

Denna vecka jobbar vi klart med vårt arbete kring nordiska författare.

Alla skriver nu på ett författarporträtt om en av författarna. Detta ska vara klart och skickas in i slutet av denna vecka. Vi har jobbat på lektionerna där vi har läst andra författarporträtt, gått igenom hur man skriver ett författarporträtt och sedan har alla valt en författare och inhämtat fakta om denne, för att sedan skriva ett författarporträtt. Se mallen:

FÖRFATTARPORTRÄTT MALL

Anders, Madde och Lotta

Svenska och svenska som andraspråk – Några nordiska författare

Fram till höstlovet kommer vi att arbeta med era språkliga kompetenser; läsa, skriva, tala och lyssna. Vi kommer att göra olika övningar för att testa era förmågor att:

  • formulera er och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Vi kommer att läsa och lyssna på texter/berättelser av några kända nordiska författare, Selma Lagerlöf, Tove Jansson och HC Andersen. Ni kommer att få göra olika tester i form av hörförståelseprov, läsförståelseprov, argumentera, tala samt skriva ett författarporträtt av en av ovanstående författare.

Bildresultat för den lilla flickan med svavelstickornaBildresultat för mumintrollen det osynliga barnetBildresultat för bortbytingen selma

”En ö i havet”

Till grupperna som läser En ö i havet.

Målet är att alla ska läsa ut boken men det kanske inte alla hinner göra. Därför får ni även höstlovet på er att läsa men det är inget krav. Till läsningen hör två skrivuppgifter, en uppgift skulle vara klar v 42, den andra kommer v 45 (veckan efter höstlovet). Det finns en vinning med att ha läst ut hela boken, att ha fått hela berättelsen från början till slut. Då vet ni också hur det gick för flickorna.

Läsveckor i svenska

Under veckorna 39-43 har alla sjuor läsning i olika böcker.

Alla sjuor har valt en bok att läsa och har därmed lite olika arbets/skrivuppgifter till respektive bok. Alla måste komma ihåg att ligga i fas med läsandet och om man är ledig eller sjuk så måsta man ta reda på vad man ska ha läst.

Planeringar till respektive bok får man vid varje lektionstillfälle!

Svenskalärarna