Semana 5, la tarea y más…

La próxima semana sólamente tenemos 2 clases,(jueves/viernes) y es mi ultima semana con vosotros. Nästa vecka har vi bara 2 lektioner och det är min sista vecka med er.

Trabajamos con el capítulo 4 en el libro y con el gerundio. Vi jobbar med kapitel 4 i boken och med gerundium. (ing-formen på engelska). Pongo un vídeo aquí explicando la gramatica. Jag lägger en video här som förklarar grammatiken. La tarea para la semana 5 (viernes) es como conjugar los verbos en el gerundio y algunos verbos para practicarlo. Läxan till v.5(fredag) är hur man böjer verben i gerundium och några verb att träna det med. Verben är: Estar-att vara (används som hjälpverb för att veta vem som gör något just nu, lika som i engelskan ”to be” we are walking).
Discutir – att diskutera. Hacer -att göra. Andar- att gå/promenera. Comer-att äta. Hablar-att prata, (de 2 sista räknar jag med att ni redan kan).

Formula för att bilda ”pågåendeform” (gerundium) på spanska: Estar i presens (visar vem som gör sakerna) + verb med ändelserna ando(ar-verb) /iendo (er/ir-verb)

Länk till glosor.eu: https://glosor.eu/ovning/gerundio-y-verbos.8834162.html

Saludos y hasta luego!

//Veronika 🙂

Semana 3

Hola!

Denna vecka tittar vi på Film, utvecklande för hörförståelsen och för att höra uttal. Vi spinner vidare på temat åsikter och går in lite mera på temat film. Vi skall göra en recension av filmen där eleverna får uttrycka sina åsikter på fredag/måndag. Läxa till nästa vecka är just ord som har med film att göra, länk till Glosor.eu;  https://glosor.eu/ovning/peliculas.8796610.html (läxan är tills nästa torsdag).

Saludos!

//La profe 🙂

Semana 49

Hola!

Välkomna tillbaka efter praon. Denna vecka gör vi klart prov som inte är gjorda/omprov (på fredag 7/12) alla ni berörda har fått mail om detta (skolmailen). Även era omdömen har skickats den vägen. Alla har en chans att rätta sina skriftliga prov under 10 min på fredagen! Bara ändra sådant som ni ser direkt att är fel(understruket). 

Vi påbörjar ett nytt område: ”Opiniones”- åsikter.  Målet är att ni skall kunna uttrycka er om vardagliga saker tex skolan,hobby, julen, resor,filmer, er praktik. Vi börjar med att uttrycka åsikter om er praktik eftersom ni just kommit tillbaka från denna. Det finns en uppgift under fliken ”opiniones” på Google classroom (Ska göras klart på torsdag).

Läxa till torsdag nästa vecka är glosor för att uttrycka åsikter. Se denna länk:  Läxa opiniones till v.50 

Länk till glosor.eu https://glosor.eu/ovning/opiniones.8746966.html

Dator samt mapp/bok/penna skall vara med på alla lektioner.

Saludos!

//Veronika

Semana 47 y 48

Hola!

Dessa veckor ser lite annorlunda ut pga prao och NP. De elever som är på skolan har ordinarie språklektioner torsd/fred,(vissa skall gå ifrån), men är inställda måndag.  Ni som inte är klara med muntliga delen att prata om er fritid skall vara beredda på att göra det de dagar ni är här. Även ni som ej gjort skriftliga och hör/läsdel skall göra dessa när ni är på plats. Ni andra får lite blandade övningsuppgifter och eventuellt kollar vi på serier. Vi börjar med att skriva lite om praon och påbörjar ett nytt arbetsområde v.49.

Saludos!

//La profe Veronika 🙂

 

Prov v.46

Prov v.46 Månd- hör/lästest. Torsd- skriv/muntligt, Fred-muntligt.

Du kommer få skriva ett brev i perfekt från en resa, liknande din uppg. i Googleclassroom. Repetera genom att gå igenom frågorna och ditt brev igen.  Du kommer att få skriva om vad du sett, besökt och gjort, hur länge du varit, med vem, var och vad det varit för väder. Du kommer skriva på papper för hand. Penna behöver du ha med dig. 

Frågor om din resa 

¿Dónde has estado?= Var har du varit? 

¿Con quién has estado allí?= Med vem har du varit där? 

¿Qué tiempo ha hecho?= Vad har det varit för väder? 

¿Cómo has vivido?= Hur har du bott? 

¿Cuánto tiempo has estado allí?= Hur lång tid har du varit där? 

¿Qué has hecho?= Vad har du gjort? 

¿Qué has visto?= Vad har du sett? 

 ¿Qué has visitado?= Vad har du besökt?  

¿Qué has comido?= Vad har du ätit?  

¿Dónde has comido?= Var har du ätit? 

¿Te ha gustado?= Vad har du tyckt? 
¿ Te gustaría volver?= Skulle du vilja återvända? 

Provet kommer som sagt innehålla det vi arbetat med under terminen på olika sätt. Kolla tillbaka här i bloggen på det vi haft. Sidor i textboken som är bra att läsa: 6-7,10-11,8,56-59,61

Förbered dig genom att arbeta med cap 1 och 2 på www.gracias.nu 
Även www.glosor.eu finns ordträning. Glosor dåtid-resa

Grammatiken: 
*perfekt -dåtid (ex, he estado-jag har varit)
*adjektivkomparation (más divertido que- roligare än)

*Berätta om ”din semester”- får vara påhittat(skriftligt)*Berätta om ”din fritid”vad du gör, när du gör det. (Muntligt). frågor om fritid och några enkla svar

Att prata om sin fritid

Det kommer också att TALA om din fritid. Vad du gör och när du gör det. (Ni har även haft detta som uppgift på googleclassroom). Ni som inte hinner detta under fredagen gör detta löpande under lektionstid v.47-48. 

Saludos!

Tarea para la semana 43

Hola!

Ni har i läxa tills på fredag v.43 att läsa och översätta sid 61 i er textbok ”Un viaje por Argentina”- en text om resa i dåtid. (finns ordlista på sid 101-102) Ni skriver sedan en sammanfattning av texten i er skrivbok på svenska.

Ni kan räkna med ett prov v.46- mer info kommer men träna på att berätta i dåtid om en resa, ni kommer också att berätta om er fritid! (glosorna ni har haft är jätteviktiga om ni behöver träna dessa mera). Uttryck som anger tid när ni gör/gjort olika saker (stenciler ni jobbat med) är bra inför skrivuppg/muntliguppg.

Que tengáis un buen fin de semana!- ha en trevlig helg!

//Veronika 🙂

Semana 42.

Hola a todos!

Vi började måndagen med att rätta och fylla på läxförhöret ”vacaciones i dåtid”. Tränade via gracias.nu (cap.2) Ni översatte text sid 10-11, 2och2 och skrev en sammanfattning av texten (El texto se trata de..)  På torsdag har ni ingen lektion pga elevensval. Fredag är det läxförhör på diftongerande verb”( se förra inlägget). Vi går igenom vad ni skrivit om texten. Repeterar dåtid, saker man gör på fritid och går igenom läxan till v.42.  Ni kan räkna med ett prov v.46- mer info kommer men träna på att berätta i dåtid! (sista glosorna ni hade är jätteviktiga om ni behöver träna dessa mera).

Saludos!

//Veronika

La tarea- läxan, para la semana 42,viernes.

Hola queridos alumnos!

Läxan till vecka 42,fredag, är diftongerande verb i presens.

Ni skall kunna skriva vad verben betyder och hur man skriver dem i ”Jag-form i presens. Ni skall veta varför dessa verb ändras i stammen  och vilka 2 personer som man inte  ändrar i stammen. Kolla dokumentet här under: 

diftongerande läxa cap2 åk9

diftongerande verb på glosor.eu

Vissa har ”bakläxa” tills på måndag, glosor  ”gracias 9, cap 1, vacaciones, resa i dåtid” 

Saludos!

Qué tengáis un buen fin de semana!

//Veronika 🙂

Semana 41.

Hola chicos!

Vi gick igenom diftongerande verb och övade detta på lektion 1 (det som vi inte hann förra veckan). Länk som förklarar diftongerande verb kort. Vi upprepade muy/mucho och pratade lite om det stundande utvecklingssamtalet.

Lektion2 kommer vi att repetera diftongerande verb. diftongerande verb Kolla på Kunskapskrav samt vad man skall kunna inför gymnasiet. Fortydligade kunskapskrav i moderna sprak  går igenom hörförståelse från förra veckan. Att öva diftongerande verb diftongerande verb quizlet

Lektion3  Läxförhör på glosor i dåtid. (länk finns i blogginlägg från förra veckan.)kan nu inte öppna den så sök på Veronikaspanska81. Går igenom läxa till nästa vecka ”diftongerande verb”. Börjar behandla kapitel 2, lyssnar och läser textbok sid 10-11.