Tema ”Klimathotet”

Den globala uppvärmningen hotar klimatet på vår jord. I detta temaarbete ska ni lära er mer om växthuseffekten och dess orsaker och konsekvenser. Dessutom ska ni presentera hållbara lösningar för en hållbar utveckling för vår jord. Detta är ett ämnesövergripande arbete inom ämnena NO, SO och svenska/svenska som andraspråk. Arbetet ska redovisas under v 43.

Bildresultat för global warming

NO/SO – muntlig redovisning med bildspel

Svenska/svenska som andraspråk – skriftlig redovisning i form av en förklarande/redogörande text.

Det är mycket viktigt att ni blir klara med arbetet och redovisar på anvisad dag under v 43, eftersom vi drar igång andra arbetsområden efter höstlovet v 45.

För mer information, länktips och bedömningsmatris, klicka på länken:  https://sv.padlet.com/mikael_sundstrom/no_so_tema

Bildresultat för global warming

Micke, Micke, Lotta, Madde, Uno, Maria, Anders

 

 

SO Religion

Bildresultat för kristendomens symboler

Bildresultat för kors

 

Arbetsområdet nu och kommande veckor är Kristendom. Vi går igenom de tre största riktningarna inom kristendomen:

Katolska kyrkan: För mer info klicka här

Ortodoxa kyrkan: För mer info klicka här

Protestantiska kyrkan: För mer info klicka här

För att se en genomgång av kristendomen i en PowerPoint, klicka här. Även om den i första hand riktar sig till mellanstadiet så fungerar den bra som repetition för grundläggande kunskap om kristendom.

Era SO-lärare Lars, Lotta och Madeleine

So v.43

Denna vecka jobbar alla med att sammanställa sin inhämtade fakta i en Power-Point.

Power-pointen ska innehålla bilder och rubriker/ord, alltså ingen text (det är ni som ska berätta den muntligt på redovisningen v.45).

Minst en sida/punkt (se arbetsbeskrivningen) men ni får gärna ha fler sidor!

Detta redovisar ni sedan för varandra i mindre grupper där ni kommer att få lyssna på olika diktaturer.

Tänk på att detta är en muntlig redovisning och att du därför inte ska stå och läsa från ett papper. Använd ord och bild i din Power-Point som stöd för att komma ihåg vad du ska berätta.

So-gänget i 8:an

SO: Samhällskunskap – Demokrati och diktatur

Bildresultat för demokrati och diktatur

Tiden fram till höstlovet läser vi om demokrati och diktatur.

Vi tittar på en serie som heter Dröm om demokrati, en fiktiv serie i 6 delar där Sverige år 2040 är blivit en diktatur. Vi får en grundkurs i hur demokratin i Sverige fungerar och skillnaden mellan demokrati och diktatur.

Om du missar någon lektion pga sjukdom eller ledighet, eller om du bara vill repetera, kan du komma till serien genom att klicka här

Observera att avsnitten inte kommer i ordning.

SO-lärarna Lars, Lotta och Madeleine

Geografi – Klimatzoner

Under vecka 35 och 36 jobbar vi med Jordens klimatzoner. Du ska känna till vilka de fyra klimatzonerna är och hur de skiljer sig åt. Du ska dessutom kunna jämföra platser på Jorden med olika klimat och hur det påverkar levnadsvillkor för människor, djur och växter.

Bildresultat för klimatzoner

Prov tisdag 12 september: Jordens klimatzoner

Prov onsdag 13 september: Reflektionsfråga/diskussionsfråga om hur klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

Länk till kortfilm om klimat- och vegetationszonerna: Klicka här

 

 

 

Romarriket

Under veckorna 17-19 läser vi om Romarriket vilket är det avslutande arbetsområdet i historia och religion och sista chansen att visa förmågorna i ämnena.

Ni ska känna till:

  • Hur de första kristna församlingarna växte fram i Rom och hur kristendomen sedan blev den dominerande religionen i Romarriket.
  • Hur Romarriket kunde bli ett av historiens största och mäktigaste imperier.
  • Vem Julius Caesar var och varför han är så berömd och omtalad trots att han varit död i över 2000 år.
  • Vad romarna lämnat efter sig, arvet efter romarna.

På  http://www.so-rummet.se/search/site/romarriket  hittar du olika länkar som kan vara till hjälp, både texter och genomgångar om Romarriket.

Antikens Grekland

Under vecka 11 och 12 jobbar vi med Antikens Grekland. Uppgiften är upplagd som en skrivuppgift där du redovisar fakta och för ett eget resonemang. Varje lektion presenteras en ny rubrik och det är viktigt att du håller ett bra tempo och använder tiden väl då uppgiften ska skickas in senast fredagen 24 mars.

Om du missat någon lektion eller behöver jobba ikapp, hemma eller på ”plugg-efter-plugget”, finns hela uppgiften här: Antikens grekland skrivuppgift historia

 

Det gamla Egypten

Under vecka 5 och 6 jobbar vi med Det gamla Egypten i SO-historia. Det är viktigt att du som är sjuk eller ledig tar igen den tid du missar här i skolan så du inte kommer efter. Redovisning sker på torsdag 9 februari för klass 7.1 och 7.2, och på fredag 10 februari för klass 7.3 och 7.4.

Bildresultat för tutankhamun

För mer info om Egypten kan ni gå in på följande länkar:

http://www.ungafakta.se/egypten/historia/

http://www.svtplay.se/video/12168410/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-avsnitt-3-3?info=visa&start=auto