Muntliga prov V.47 & V.48

Som ni redan vet så är 9.1 & 9.2 på praktik vecka 47 och 9.3 & 9.4 gör då de muntliga Nationella proven. Vecka 48 så är det då tvärtom. Måndagarna och tisdagarna är ”vikta” för Matematik och Svenska, då schemat är ”anpassat” efter dessa ämnen. Under de resterade dagarna har eleverna prov i engelska. Då gäller ordinarie schema och de ”går ifrån” och gör Nationellt prov.

Grupper och tider:

Vecka 47: Matte 9.3 9.4  Svenska: 9.3 & 9.4  Engelska Anders, Åsa & Marilyn

Vecka 48: Matte 9.1 & 9.2  Svenska: 9.1 & 9.2  Engelska Anders,   Åsa & Marilyn

Ett par filmer om ”enhetsomvandlingar & likformighet”

När vi rättat flera Geometriprov så har vi sett att det är svårt att lösa uppgifter där man ska göra enhetsomvandlingar och uppgifter som behandlar likformighet.

 

Här kommer ett par filmer kring detta som ni kan kika på i sommarvärmen. Enhetsomvandlingar hittar du här och likformighet hittar du här.

Micke, Micke & Jocke

 

Matte, sista veckorna. ”MiniNationella och programmering”

Hej alla glada!

Under kommande veckor kommer vi att genomföra ett ”MiniNationella” prov i matte . Vi kommer att ha tre olika ”delprov” likt de som de kommer att ha i 9:an. Ett muntligt, ett digitalt utan hjälpmedel (miniräknare) och ett som handlar om problemlösning. Parallellt med detta kommer vi att hålla på med programmering.  Detta är inget de kan förbereda sig inför utan syftet är framförallt att få ”smaka på” lite av vad som förväntas om drygt ett år.

Vi börjar på måndag 4/12 med muntlig del och introduktion till programmering,  och kommer att hålla på i ca en och en halv vecka.

Väl mött

Mattelärarna