Muntliga prov V.47 & V.48

Som ni redan vet så är 9.1 & 9.2 på praktik vecka 47 och 9.3 & 9.4 gör då de muntliga Nationella proven. Vecka 48 så är det då tvärtom. Måndagarna och tisdagarna är ”vikta” för Matematik och Svenska, då schemat är ”anpassat” efter dessa ämnen. Under de resterade dagarna har eleverna prov i engelska. Då gäller ordinarie schema och de ”går ifrån” och gör Nationellt prov.

Grupper och tider:

Vecka 47: Matte 9.3 9.4  Svenska: 9.3 & 9.4  Engelska Anders, Åsa & Marilyn

Vecka 48: Matte 9.1 & 9.2  Svenska: 9.1 & 9.2  Engelska Anders,   Åsa & Marilyn