Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument

informationsmaterial-starkt-digital-kompetens-i-skolans-styrdokument Sammanfattningsvis avser ändringarna: att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framförallt i teknik- och matematikämnena. att stärka elevernas källkritiska förmåga att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik att arbeta med digitala texter, medier och verktyg […]