Om Niklas

IKT-pedagog, Mediecentrum Bollnäs kommun

Ett, två, tre

Ett, två, tre… Tyra!  Vad händer om det plötsligt dyker upp ett djur på förskolan? Ett djur som behöver lite hjälp och sällskap men som råkar vara väldigt stort. Dinosaurien Tyra vill gå på förskolan och leka med alla de andra barnen. Men vem vet vilka matematiska svårigheter och kaos som en dinosaurie kan åstadkomma […]

Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument

informationsmaterial-starkt-digital-kompetens-i-skolans-styrdokument Sammanfattningsvis avser ändringarna: att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framförallt i teknik- och matematikämnena. att stärka elevernas källkritiska förmåga att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik att arbeta med digitala texter, medier och verktyg […]