Påminnelse!

Det är viktigt att ha med sig sin dator till skolan och till lektionen, mycket av skolarbetet sker digitalt. Datorn behöver även vara laddad alternativt ha med dig din egen laddare så du kan ladda den under lektionen.

Engelska: Muntlig redovisning om Indien

Det är fortfarande ett antal elever som inte har redovisat om Indien, en sista möjlighet till redovisning finns på lektionen på torsdag den 23 maj. Information om uppgiften finns i teams under uppgifter. Tänk på att plugg efter plugget finns på tisdagar kl 15 om du behöver hjälp.

Studiebesök

På tisdag den 14 maj ska vi på studiebesök till Bollnäs kyrka.
7.1 och 7.2 : 8.50 – 11.30 därefter lunch och vanligt schema efter 13.00
7.3 och 7.4: 12.20- 14.55 det innebär vanligt schema före lunch.

Spanskaprov 16-17 maj

På torsdag + fredag muntliga prov i par. (Vi bestämmer vem som gör när.)
Ställa frågor till kamrat, samt svara. Det handlar om att berätta om en dag, där man använder klocktider o verb i rätt form.
(Ordförrådet har övats i kap 9-10, övningen finns på stencil från kap 10, övn nr 8)
Här finns genomgång av verbböjningarna till de olika verben! Smart att nöta lite där! 😉

Angående nya klasser i höst

Hej!

De närmaste dagarna kommer de nya klasserna i brev hem till er. När vi satt ihop dem har vi främst tagit hänsyn till att få till studiero och trygghet för våra elever.
I slutet av terminen kommer eleverna att få träffa sina nya grupper för att få teambuilding och börja lära känna de nya i klassen.

Hälsningar från oss i blivande åttan

Tyskaprov onsdag 15/5

*Beskriva väder (om förhöret går bra nu på fredag kan man stryka den delen på provet) Öva här:
https://glosor.eu/ovning/vadret-pa-tyska.9056495.html
*beskriva persons (bild!) utseende med hår o ögonfärg, längd, intressen, födelsedatum, favoritmusik o länder hen gärna besöker (besuchen/ besucht). 
Vilket vi övat med följande frågor:
Wann hast du Geburtstag? (När har du din födelsedag?)
Welches Datum ist es heute? ( Vilket datum är det idag?) 
Wie heiBt du mit Vornamen und Nachnamen? (Vad heter du i efternamn och
förnamn?)
Dein Alter: Wie alt bist du? (Hur gammal är du?)
Wie groB bist du? (Hur lång är du?) Ich bin ”ein Meter
zweiundsiebzig”=1,72 lång
Welche GröBe hast du? (Vilken storlek har du?)
Welche Augenfarbe hast du?/ Wie ist deine Augenfarbe? 
Welche Farbe hat deine Haare? (Vilken hårfärg har du?) 
Was ist deine Lieblingsmusik? / Welche Musik hörst du gern/am liebsten?
(Vad är din favoritmusik?)
Was machst du am liebsten? (Vad gör du helst?)

Grammatik: Att kunna använda…
*alla personformer av vanliga verb i presens+ haben o sein se blå bok sid 78 eller här:
vanliga verb: https://www.youtube.com/watch?v=JUCvsYKKpVA
haben o sein: https://www.youtube.com/watch?v=h5wZA_LnK9k
*omljudsverb (schlafen, fahren,laufen, essen, sprechen, lesen, sehen)
Se tidigare blogginlägg eller här:
https://www.youtube.com/watch?v=6sgSQ-NiPus
*Siffror till 999. 
https://www.youtube.com/watch?v=V0rS_vznmds
(Talen upp till 100 finns i blå bok sidan 79, och här:
20-99: https://www.youtube.com/watch?v=j6NgdSMcX7M
0-20: https://www.youtube.com/watch?v=Ltvp2P0-uUs )

Idrott vecka 19

Första lektion för respektive klass har vi teori. Ta med din dator. Sal meddelas på mentorstiden på måndag.


Andra lektionen för respektive klass är vi utomhus på Solrosen. Medtag kläder för utomhusidrott. Ombyte sker på Solrosen.