Semana 3

Hola!

Vi tittar på en film ”Ocho apellidos catalanes”, denna vecka samt tar upp lite realia gällande Baskien och Katalonien. (Koppling till filmen). Film och serier är ett väldigt bra sätt att träna upp hörförståelsen, samt bra för uttal. Jag tipsar om att det finns bra filmer och serier på Netflix om ni söker på spanska film, serier.  Vi har också gått igenom framtidsformen på spanska (grammatik, när man ”ska” göra nått). Lägger till ett klipp här nedan. Hur man bildar framtidsform (Ir+ a+ oböjt verb) och och verbet ir i nutid (voy,vas,va,vamos,vais,van) är också läxan till nästa torsd/fred.

https://www.youtube.com/watch?v=TD0Fswv-8es

Nytt klipp om framtid: https://www.youtube.com/watch?v=05ET0EBC9DU

På spanska bildar man futurum genom en enkel regel: presens av ir + a+ verbet i infinitiv. Vi tar det steg för steg: Ir betyder att gå, åka och är ett oregelbundet verb. Steg 1. presens av ir betyder att ir ska böjas i presens (nutid). Det görs såhär: Voy. Vas. Va. Vamos. Vais. Van. Jag går. Du går. Han/hon går. Vi går. Ni går. De går.
För att man ska kunna skilja nutid åt mot framtid så lägger man sedan på spanska helt enkelt till ett a … Voy. Vas. Va. Vamos. Vais. Van. Voy a. Vas a. Va a. Vamos a. Vais a. Van a. + a.
Sista steget för att fullborda regeln.. presens av ir + a+ verbet i infinitiv. ..är att lägga till verbet i infinitiv (grundform). Det vill säga det verb du ska göra, exempelvis: äta (comer), dricka(beber), göra(hacer), gå(ir), sova(dormir) Infinitiv på svenska är när man kan sätta att framför. (att) sova, (att) äta, (att) dricka o.s.v. I spanska betyder infinitiv att verbet inte böjs. Dormir, beber, comer, hacer, ir o.s.v.

Saludos!

Elevens val åk 8

Nu kan välja alternativ till elevens val, tisdag och onsdag nästa vecka.

kopiera länken:

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=U8BnAXEA4k6eLQPXZC28Gnk1IxefRoFNqNd41nizbo1UOVpPVlE0VDRBOTZUVDcxMTk5UFhYQ1JQQS4u

Semana 49

Hola!

Vi fortsätter att jobba med väder ”El tiempo”. Ni skall göra övningsuppgifter se på väderprognoser.

Glöm ej bort eventuella ogjorda prov /omprov/skrivtest. Det gäller att avtala med mig om när de skall göras, eget ansvar. Denna vecka har man chansen. 

Glöm ej läxan till denna vecka (torsd/fred), anteckna väder varje dag och väderglosor på glosor.eu.

Saludos!

//veronika

La semana 48

Hola queridos alumnos!

Lektion 1: Ni får se era prov- eventuellt göra färdigt delar av prov- eget ansvar att göra alla delar klart. Prata med mig och bestäm tid.  Vi repeterar lite om beskrivning av personer, jobbar klart stencil/googleclassroom.

Lektion2/1: Läxförhör på personbeskrivning- se tidigare läxinlägg, är man inte med så görs förhöret på nästa lektion/pep-tid. Vi påbörjar ett nytt område- att beskriva vädret. lektion-se_13533_EL_TIEMPO 2gracias 8”Qué tiempo hace?” vilket väder är det? Läxa till nästa (torsd/fred) vecka är ord som beskriver vädret: El tiempo- vädret 

videoklipp om väder och årstider

Las estaciones y el tiempo

sång om väder

Ni skall också skriva ner vädret varje dag på en ort i Spanien på ett papper ni får av mig- är ni inte här så är det  bara att skriva i er skrivbok eller löst papper- ni skall skriva in det i google classroom på nästa vecka på torsd/fredag.

Denna vecka har grupp1 bara 2 lektioner då alla elever går hem kl 11:30 på torsdag.  Grupp2 som har 2 gånger i veckan skall öva mera på vädret lektion 2 och också påbörja att skriva ner väder om en spansk stad. Öva via glosor.eu samt elevspel/kahoot.

Saludos!

//la profe Vero 🙂

Läxförhöret flyttat!

¡Hola!

Ert läxförhör för v.47 blir flyttat till v.48. Tisdag för grupp1 och onsd för grupp 2. Ni skall öva på glosorna för de senaste 2 veckorna som handlar om beskrivning av en person. Ni skall använda dessa för att beskriva 2 personer på läxförhöret. Lägger in det här under så kan ni gå in och kolla/öva på att beskriva dessa personer.

Han/hon har-tiene, han/hon är-es, han/hon bär-lleva.

Åttans läxförhör kläder egenskaper cap 3

https://glosor.eu/ovning/personbeskrivning-glosor.8657763.html

https://glosor.eu/ovning/glosor-beskrivning-del2.8683863.html

¡Saludos!

La semana 47

Hola!

Vi fortsätter denna vecka att beskriva personer, går igenom hur man bildar meningar, kollar exempel tillsammans och övar genom dator och stenciler. Repeterar kläder och färger. Vi skall bland annat använda denna sida: Genomgång av personbeskrivning

En spanjor beskriver sig själv och sin dag.

Vi övar muntligt 2 och 2 på att beskriva olika personer. Slide, vem beskrivs? Jobbar via googleclassroom ”Descripciones- beskrivningar”.

Tränar mera via gracias.nu och sista lektionen denna vecka gör vi läxförhör och minitest hör 1-3, ta med dator och hörlurar (+mapp,bok och penna).

Glöm ej träna glosor till torsd/fred.

Saludos!