Årets elevenkät

Målet med frågorna är att se till att du som elev får en bra utbildning i en trygg skola. Genom att svara på frågorna kan du påverka. Elevernas svar är också viktiga för skolans likabehandlingsarbete. Ni svarar anonymt och frågorna gäller det som hänt det senaste året. Om du inte förstår frågorna får de fråga dig din mentor. Ni  kommer även att få återkoppling på svaren när sammanställningen är klar. Enkäten för år 3 -9 öppnar 18 februari. Sista svarsdag 1 mars.

Länk till enkäten: https://a.entergate.se/bollnas/ar3-9

Vid ev. frågor kontakta Anna Hansdotter, anna.hansdotter@bollnas.se, 0278-250 07.