NO syror och baser

Hej! Under nästa vecka, torsdag och fredag, så kommer vi att sätta oss i mindre grupper och samtala om vad vi lärt oss om surt, basiskt, salter, joner, övergödning och försurning. Tanken är att träna på den muntliga förmågan, då det stundas muntliga nationella i våra kärnämnen v.47-48. Ett tips är att de kollar in sina NO-anteckningar och läser igenom och repeterar vad de lärt sig. Vi har sagt att ca. 5 min varje dag gör att de befäster kunskaperna bättre. Här är länken till en padlet med sånt vi pratat om på lektionerna

https://padlet.com/pernilla_westlin/syrabas

Nästa v.46 får de göra ett muntligt prov i Ma som handlar om procent och som vi jobbat med nu i några veckor. Även detta för att öva sig i att visa vad de kan genom att resonera och förklara.