Tyska till torsdag v 4.

Vi är inne i en repetitionsperiod nu. Vi övar mycket på lektionerna!
Färger, kläder ack o adj böjn  finns här i en powerpoint om du behöver repetera. Öva dialogen baktill till torsdag! Den finns på sv, ty o blandat för att hjälpa dig att öva, gärna med en vuxen hemma. (repetition från hösten) Vid förhöret visar du din muntliga förmåga!

Samt repetera omljudsverb i era stenciler från fredagen. Här finns en film med genomgång om du vill träna igen, det vi sa på lektionen. Eller till dig som missade lektionen!

 

Elevens val

Torsdag 18 januari kommer eleverna att få information om elevens val i aulan för att sedan göra sitt val.

14.20 får åk 8 och 9 sin information, därefter går de till sina våningar för att göra sitt val.

14.50 får åk 7 sin information, därefter går de till sin våning för att göra sitt val.

Eleverna ska göra sitt val för hela terminen och det kommer krävas särskilda skäl för att ett byte skall kunna genomföras. Elever som av särskilda skäl önskar byta grupp måste ta kontakt med ansvarig lärare i den elevensvalgrupp de blivit tilldelad.

Då en del elever inte kommer kunna få sitt förstahandsval är det mycket viktigt att tänka igenom sitt andra och tredjehandsval.

När valet är klart avslutas dagen, vilket gör att eleverna kommer ha en kortare torsdag. Elevens val kommer starta torsdag den 25 januari.

Berätta om ditt jullov – läxa till tor v. 3

jullovet Vad har ni gjort

(Även repetition av ett modalt hjälpverb o framtidsuttryck längst ned i dokumentet)
Vi övar att skriva och berätta om våra lov i perfekt (har…)!
Här förekommer även verb som innebär en rörelse eller förflyttning. Då använder  man i tyskan SEIN (bin , bist, ist, sind, seid, sind, sind) istället för HABEN (habe, hst, hat, haben, habt, haben, haben).

–> Uppgift att kunna berätta om sina lov till torsdag vecka 3.